Javna predstavitev razvoja projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi

V Zlati dvorani Narodne galerije je v torek potekala javna predstavitev dosežkov projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi. Glavni cilj projekta je gibalno oviranim, slepim in slabovidnim, gluhim in naglušnim ter starejšim omogočiti samostojno mobilnost in dostopnost v javnem prostoru.

Pot do polne mobilnosti vseh je še dolga in na tem področju zahteva vključenost ter prizadevanje celotne družbe, je na prireditvi izpostavil minister za okolje, podnebje in energijo mag. Bojan Kumer in dodal, da je odnos do ranljivih skupin in njihova vključenost dober pokazatelj kakovosti in civiliziranosti družbe.

Zbrane so v nadaljevanju nagovorili Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta RS, Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti, predsednica Nacionalnega sveta invalidskih organizacij (NSIOS) in predsednica Sveta za invalide Republike Slovenije mag. Mateja Toman ter direktor Beletrine Mitja Čander. Strinjali so se, da bo treba v prilagoditev infrastrukture vložiti še več napora, saj je po njihovem mnenju ravno mobilnost predpogoj, da lahko v družbi vsi polno, samostojno in neodvisno sodelujemo. O rezultatih projekta, njegovih ciljih in viziji razvoja je v nadaljevanju spregovoril tudi vodja projekta na Geodetskem inštitutu mag. Roman Rener, ki je izpostavil pilotni projekt prevozov na klic.

Kako se projekt izvaja v praksi, sta predstavila dr. Gregor Kovačič, župan Občine Ilirska Bistrica in Marjan Kardinar, župan Občine Dobrovnik. Ker projekt že od samega začetka sledi sloganu Nič o invalidih brez invalidov so svoje izkušnje z mobilnostjo predstavili tudi predstavnik slepih in slabovidnih ter mentor za analizo spletne dostopnosti za slepe uporabnike Antun Smerdel, predsednik Društva gluhih in naglušnih Ljubljana Gorazd Orešnik in Marko Kušar iz društva za mobilnost invalidov Moja pot. Pohvalili so napredek na področju mobilnosti in dostopnosti v zadnjih letih, kljub temu pa je prostora za izboljšave še veliko.

Projekt, ki ga že osmo leto izvaja Geodetski inštitut Slovenije, vodi in financira pa Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, gradi moderno in standardizirano bazo podatkov, ki osebam z oviranostmi omogoča načrtovanje potovanja in mobilnosti, upravljavcem infrastrukture pa služijo kot podlaga za odpravo ovir v urbanih prostorih. Kot partnerka na področju spletne dostopnosti sodeluje Beletrina. Trenutno je v projekt vključenih 79 občin, ki imajo skupno okoli 1,4 milijona prebivalca, cilj pa je vključiti vseh 212 slovenskih občin.

mag. Bojan Kumer, minister za okolje, podnebje in energijo
Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta RS [: Matej Pušnik]
Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti [: Matej Pušnik]
mag. Mateja Toman, predsednica Nacionalnega sveta invalidskih organizacij (NSIOS) in predsednica Sveta za invalide Republike Slovenije [: Matej Pušnik]
Mitja Čander, direktor Beletrine [: Matej Pušnik]
Vodja projekta na Geodetskem inštitutu mag. Roman Rener [: Matej Pušnik]
Na sliki so predstavnik slepih in slabovidnih ter mentor za analizo spletne dostopnosti za slepe uporabnike Antun Smerdel, predsednik Društva gluhih in naglušnih Ljubljana Gorazd Orešnik in Marko Kušar iz društva za mobilnost invalidov Moja pot. [: Matej Pušnik]
dr. Gregor Kovačič, župan Občine Ilirska Bistrica [: Matej Pušnik]
Marjan Kardinar, župan Občine Dobrovnik [: Matej Pušnik]