Samo en prostor imamo in tega si delimo vsi. Prostor, ki je načrtovan in prilagojen ranljivim skupinam, je primeren za nas vse.

Skoraj 45 % slovenskega prebivalstva se uvršča med ranljive skupine udeležencev v prometu. Odstotek se bo z leti zaradi staranje prebivalstva še stopnjeval, nenazadnje pa bomo kakovostno načrtovanje potrebovali prav vsi.

15 % otrok, mlajših od 14 let, 2. graf: 20 % prebivalcev, starejših od 65 let, 3. graf: 9 % invalidov

Vir: SURS, 2018