O projektu

Večletni projekt »Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi« financira Ministrstvo RS za infrastrukturo pod vodstvom Vojmirja Drašlerja, vodi Geodetski inštitut Slovenije, partnerji projekta pa so Zavod Beletrina, društvo Sobivanje in SGB. Vsak deležnik je odgovoren za točnost, pravočasnost in pravilnost objavljenih informacij.

Želja vsakega invalida in ostalih ranljivih skupin je, da se v svojem okolju giblje neodvisno in varno. Za dosego tega cilja je potrebno prilagoditi fizično urbano okolje - odstraniti nevarne točke in urediti dostop do javnih objektov, potniškega prometa in drugih javnih površin. Pomembno področje je prav tako zagotavljanje vseh informacij v povezavi z mobilnostjo preko spleta in ostalih medijev ter uvajanje novih tehnoloških in pametnih rešitev, kar je ena od ključnih vsebin pri razvoju »pametnih mest« (smart cities).

Glavni cilj projekta je izboljšati mobilnost slepih in slabovidnih, gibalno oviranih, starejših in šolajočih otrok, ki se uvrščajo med bolj ranljive udeležence v prometu. Projekt bo omogočil dvig kakovosti življenja in mobilnosti ranljivih oseb, da se jim zagotovi enakovredno dostopnost in varno gibanje v prometu, kot tudi večjo integracijo invalidov v družbo. V nadaljnji fazi projekta bodo kot ciljne skupine vključeni tudi gluhi in naglušni ter osebe z motnjami v duševnem razvoju.

Projekt se vsebinsko usmerja v:

  • načrtovanje fizične dostopnosti v mestih po Sloveniji, ki jo definiramo kot odsotnost ovir, ki bi invalidom in otrokom preprečevale, da se samostojno in varno orientirajo in gibljejo v prostoru;
  • načrtovanje informacijske ter spletne dostopnosti v mestih po Sloveniji, ki jo definiramo kot možnost vzpostavitve stika in izmenjave informacij, ne glede na specifične potrebe, ki jih invalidu določa njegova oviranost.

Rezultati projekta

Projekt bo omogočil celovito, redno vzdrževano in brezplačno uporabo prostorskih podatkov za mobilnost ranljivih oseb, ki jih bodo lahko pri svojem delu uporabljali raznovrstni uporabniki, kot so občine, organizacije, podjetja itd. Podatki bodo na voljo za pregled, vizualizacijo in prenos preko brezplačnega javnega pregledovalnika. Dolgoročni cilj projekta je vzpostaviti redno vzdrževano enotno bazo podatkov o mobilnosti ranljivih skupin na ravni države. Izobraževalne delavnice za otroke in promocijsko - ozaveščevalni dogodki po Sloveniji pa bodo  v okviru projekta udeležencem ponudili možnosti izmenjave izkušenj ter primerjave med posameznimi občinami. 

Partnerji