Samo en prostor imamo in tega si delimo vsi. Prostor, ki je načrtovan in prilagojen ranljivim skupinam, je primeren za nas vse.

 

Skoraj 45 % slovenskega prebivalstva se uvršča med ranljive skupine udeležencev v prometu. Odstotek se bo zaradi staranje prebivalstva z leti še stopnjeval, nenazadnje pa bomo kakovostno načrtovanje potrebovali prav vsi.

Vir: SURS, 2018

Želite narediti korak več na področju mobilnosti ranljivih skupin?

Ste na pravem mestu. Ta spletna stran je namenjena vsem, ki se ukvarjate z mobilnostjo slepih in slabovidnih, gibalno oviranih in šolajočih otrok in potrebujete informacije o dostopnosti v različnih mestih po Sloveniji.

Občinam, organizacijam, podjetjem, institucijam in drugim bodo brezplačno na voljo za nadaljnjo uporabo natančni in standardizirani podatki o nevarnih točkah in ovirah za posamezne ranljive skupine, prehodnih poteh za osebe na invalidskih vozičkih, bolj varnih šolskih poteh za šolajoče otroke in drugi podatki.

Podatke o dostopnih poteh mesta potrebujejo za lažje prostorsko načrtovanje in upravljanje, za izvedbo novih tehnoloških in pametnih rešitev (npr. možnost predhodnega načrtovanja poti in navigacije po mestu) razvoj novih storitev in podporne infrastrukture. Nenazadnje je dostopnost temeljna pravica invalidov, zapisana v Konvenciji ZN o pravicah invalidov (več o Konvenciji na https://www.zdis.si/files/konv.pdf).

Novice

Javna predstavitev razvoja projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi

Javna predstavitev razvoja projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi

Ljubljana – V četrtek, 23. marca 2023, je v Zlati dvorani Narodne galerije potekala javna predstavitev aktivnosti enega izmed najpomembnejših ...

Promocijski dogodek v Narodni galeriji v Ljubljani

Promocijski dogodek v Narodni galeriji v Ljubljani

Tudi letos smo predstavili vseslovenski projekt "Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi", ki je 4. novembra 2021 potekal v ...

Promocijski dogodek v Ljubljani

Promocijski dogodek v Ljubljani

Na predstavitvi vseslovenskega projekta "Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi", ki je 14. januarja 2020 potekala v Narodni ...

O projektu

Večletni projekt »Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi« financira Ministrstvo RS za infrastrukturo pod vodstvom Vojmirja Drašlerja, vodi Geodetski inštitut Slovenije, partnerji projekta pa so Zavod Beletrina, društvo Sobivanje in SGB. Vsak deležnik je odgovoren za točnost, pravočasnost in pravilnost objavljenih informacij.

Želja vsakega invalida in ostalih ranljivih skupin je, da se v svojem okolju giblje neodvisno in varno. Za dosego tega cilja je potrebno prilagoditi fizično urbano okolje - odstraniti nevarne točke in urediti dostop do javnih objektov, potniškega prometa in drugih javnih površin. Pomembno področje je prav tako zagotavljanje vseh informacij v povezavi z mobilnostjo preko spleta in ostalih medijev ter uvajanje novih tehnoloških in pametnih rešitev, kar je ena od ključnih vsebin pri razvoju »pametnih mest« (smart cities).

Glavni cilj projekta je izboljšati mobilnost slepih in slabovidnih, gibalno oviranih, starejših in šolajočih otrok, ki se uvrščajo med bolj ranljive udeležence v prometu. Projekt bo omogočil dvig kakovosti življenja in mobilnosti ranljivih oseb, da se jim zagotovi enakovredno dostopnost in varno gibanje v prometu, kot tudi večjo integracijo invalidov v družbo. V nadaljnji fazi projekta bodo kot ciljne skupine vključeni tudi gluhi in naglušni ter osebe z motnjami v duševnem razvoju.

Projekt se vsebinsko usmerja v:

 • načrtovanje fizične dostopnosti v mestih po Sloveniji, ki jo definiramo kot odsotnost ovir, ki bi invalidom in otrokom preprečevale, da se samostojno in varno orientirajo in gibljejo v prostoru;
 • načrtovanje informacijske ter spletne dostopnosti v mestih po Sloveniji, ki jo definiramo kot možnost vzpostavitve stika in izmenjave informacij, ne glede na specifične potrebe, ki jih invalidu določa njegova oviranost.

Rezultati projekta

Projekt bo omogočil celovito, redno vzdrževano in brezplačno uporabo prostorskih podatkov za mobilnost ranljivih oseb, ki jih bodo lahko pri svojem delu uporabljali raznovrstni uporabniki, kot so občine, organizacije, podjetja itd. Podatki bodo na voljo za pregled, vizualizacijo in prenos preko brezplačnega javnega pregledovalnika. Dolgoročni cilj projekta je vzpostaviti redno vzdrževano enotno bazo podatkov o mobilnosti ranljivih skupin na ravni države. Izobraževalne delavnice za otroke in promocijsko - ozaveščevalni dogodki po Sloveniji pa bodo  v okviru projekta udeležencem ponudili možnosti izmenjave izkušenj ter primerjave med posameznimi občinami. 

Javni pregledovalnik in dostop do podatkov

Vstop v javni pregledovalnik

Javni pregledovalnik je zasnovan kot spletno GIS orodje, ki občinam, organizacijam, podjetjem in občanom omogoča učinkovit vpogled v prostorske podatke o mobilnosti in dostopnosti ranljivih oseb v različnih mestih po Sloveniji. Pregledovalnik je brezplačen in namenjen pregledu, vizualizaciji in prenosu zbranih podatkov za pripravo novih tehnoloških rešitev ali predhodno načrtovanje poti. Mesta in občine se glede opremljenosti fizične, informacijske in spletne dostopnosti med seboj izredno razlikujejo, kot tudi glede možnosti multimodalne mobilnosti, pregledovalnik pa bo omogočal primerjavo med kraji.

Zajem podatkov poteka skladno z razvito metodologijo zajema podatkov, ki jo je razvil Geodetski inštitut Slovenije v sodelovanju s predstavniki ranljivih skupin in bo omogočil razvoj enotnega podatkovnega sloja na ravni države. Zajemalci podatkov so usposobljeni predstavniki ranljivih skupin ali zunanji podizvajalci, strokovno usposobljeni za izvedbo dela.

Prikaz v projekt vključenih občin na zemljevidu Slovenije
 • Število vključenih občin: 63
 • Število vključenih mestnih občin: 11
 • Število poti in prehodov za pešce: 47088
 • Število fizičnih ovir: 3902
 • Število parkirnih mest za invalide: 2530
 • Število postajališč javnega potniškega prometa: 1575

Osnovne funkcionalnosti obsegajo

Izbor ranljive skupine (slepi in slabovidni, gibalno ovirani, šolajoči otroci) in objektnih slojev;

Grafični prikaz izbranih slojev na kartografskih podlagah;

Upravljanje s posameznim slojem: možnost filtriranja, iskanja, izpis atributne tabele, slikovno gradivo;

Možnost izvoza podatkov za nadaljnjo uporabo.

Prednosti vključitve občin v projekt:

1

Zagotovljeni aktualni podatki in metapodatki o stanju fizične in spletne dostopnosti za ranljive skupine v posameznih občinah, s prikazom nevarnih točk in neprehodnih lokacij za invalide in bolj varnih poti za šolajočo mladino.

2

Pridobitev standardizirane uporabniške izkušnje na ravni celotne države in možnost medsebojne primerjave posameznih občin v Sloveniji, oblikovanje primerov dobrih praks posameznih občin.

3

Pridobitev ocene dostopnosti občinskih spletnih strani za dostop do informacij ter premagovanje informacijske in socialne izključenosti ranljivih skupin.

4

Izvedba brezplačnih izobraževanj in prenos izkušenj za občine, ki so udeležene v projektu;

5

Dodatna referenca za pridobitev listine “Občina po meri invalidov”.

Kontakt

Reference

Geodetski inštitut Slovenije (GI) že tri desetletja razvija taktilno grafiko, taktilno kartografijo in navigacijske podatke o poteh in ovirah za pomoč pri samostojni mobilnosti invalidov, predvsem slepih in slabovidnih ter gibalno oviranih.

Reference:

 • Infrastrukturni in tehnološki potencial za vključevanje oseb s posebnimi potrebami v sistem vzgoje in izobraževanja
 • Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti
 • Strokovne podlage za povečanje mobilnosti gibalno in vizualno depriviranih učencev ter dijakov

Prosimo izpolnite spodnji obrazec, če imate kakšno vprašanje glede projekta ali se mu želite pridružiti. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.